Ontwerp en Advies
Onze ontwerp- en adviesafdeling kan u van dienst zijn met adviseren van de op uw persoonlijke wensen toegesneden elektrische installatie, brandbeveiliging, inbraakbeveiliging, lichtplan, data-netwerk, (video)intercominstallatie, etc. Als vervolg hierop kan een omschrijving (bestek) en een installatietekening worden gemaakt.
Bovenstaande diensten kunnen wij u ook aanbieden zonder dat de eigenlijke installatiewerkzaamheden door ons worden uitgevoerd.

Inspecties
Het komt steeds vaker voor dat opdrachtgevers en verzekeringsmaatschappijen een periodieke inspectie van een elektrische installatie eisen.
Wij kunnen op uw verzoek een inspectie van een elektrische installatie uitvoeren. De inspectie wordt uitgevoerd conform NEN 3140, NEN 1010 5e druk en de NEN-EN 50110-01(bedrijfsvoering elektrische installaties).
Bij een inspectie hanteren wij de volgende werkwijze. Resultaten worden samengevat in een rapportage. Tijdens het onderzoek worden geen reparaties en/ of aanpassingen verricht.
Eventuele problemen en bijbehorende adviezen worden in de rapportage vermeld. Het is aan de installatiebeheerder of, hoe en door wie men de werkzaamheden wil laten uitvoeren.
Bij een inspectie van een elektrische installatie wordt de gehele elektrische installatie bekeken vanaf de verdeelinrichting(en) tot de aangesloten elektrische apparatuur en (nood)verlichting. Hierbij gaat het erom dat de installatie veilig is voor mens en dier. Ook in speciale situaties, zoals spanningsuitval en defecten in aangesloten apparaten, dient de elektrische installatie te voldoen aan de wettelijk voorgeschreven minimale veiligheidseisen. Deze wettelijk voorgeschreven minimale veiligheid geldt zowel voor de "normale gebruikers” als voor “derden” die niet bekend zijn met de installatie.
Een inspectie is een goed middel om (dreigende) foutsituaties op te sporen. Het is ook zeker aan te bevelen de inspectie periodiek te herhalen. Door meerdere momentopnames te maken ontstaat er een betrouwbaarder beeld van de installatie.

Voor meer informatie wat betreft inspecties kunt u contact opnemen.

 


 

 maakt werk van:
- elektrische installaties
- datanetwerken
- beveiliging
- gebouwbeheersystemen
- intercom installaties
- noodverlichting
- service
- onderhoud
- ontwerp
- advies
- keuringen